För den goda magkänslan

Att ta hand om magen är viktigt för ditt välmående.

För den goda magkänslan

Att ta hand om magen är viktigt för ditt välmående.

För den goda magkänslan

Att ta hand om magen är viktigt för ditt välmående.

Vad innehåller Prodiga?

Prodiga är ett tillskott med en unik sammansättning av mjölksyrabakterier, enzymer och kalcium. Produktens ingredienser är noggrant utvalda, rena, säkra och grundligt testade.

En bra matsmältning är viktig för ett välfungerande och aktivt liv.

8 olika stammar av mjölksyrabakterier

Tarmen är full av bakterier, både bra och dåliga. Det är viktigt med en hälsosam, balanserad och varierad kost.

5 enzymer

Våra enzymer är naturliga, vegetabiliska och av mikrobiologiskt ursprung.

Kalcium

Kalcium bidrar till den normala funktionen av matsmältningsenzymer.

Fri från mjölk och laktos

Fri från gluten

Fri från gelatin

100% vegansk

Magen är viktigare
än du tror

Vår vision med Prodiga är att göra det möjligt för alla att njuta av de hälsofrämjande effekterna av en god matsmältning.

Till skillnad från andra produkter är våra bakteriestammar noggrant utvalda och testade. Bakterierna i Prodiga skyddas av en unik kapselteknologi. 

Prova Prodiga i 30 dagar för endast 278 kr inklusive frakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Läs även

Vad är probiotika egentligen? Allt du behöver veta

Våra tarmar innehåller miljarder bakterier. Vissa hjälper oss att bryta ner och smälta maten vi äter, medan andra producerar ämnen som kroppen behöver. Dessa kan du få genom mat, dryck eller kosttillskott.

Köpvillkor

Inledning

Köpet regleras av nedanstående standardiserade försäljningsvillkor, som tillämpas vid konsumentköp av varor via internet. Konsumentköp via internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, Konsumentköpslagen, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och e-handelslagen. Det här avtalets villkor ska ej tolkas som någon form av begränsning utav de lagstadgade rättigheterna, utan redogör endast för affärens viktigaste rättigheter och skyldigheter för bägge parter.

1. Avtalet

Avtalet utgörs av dessa försäljningsvillkor, information som anges i orderspecifikationen och eventuella separat avtalade villkor. Vid osäkerheter kring informationen så har det som särskilt avtalats mellan parterna företräde, såvida det inte strider mot obligatorisk lagstiftning.

Avtalet kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna

Säljaren är:

Nutrinor AS,

Sågverksgatan 15, 65221 Karlstad

E-post: kundservice@nutrinor.se

Telefon: 0418 411 411

Org.nr: 502089-8762

Köparen är den konsument som genomför beställningen och som härefter kallas för Köpare/Köparen.

3. Priser

Den första försändelsen (provpaketet) som ingår i abonnemanget kostar 239,- SEK + 39 SEK i fraktkostnad (totalt 278,- SEK). Efter provpaketet erhåller du fraktfritt och var tredje månad tre månaders förbrukning till priset 233 SEK per måned (total 699 SEK).

Priser anges inklusive moms i SEK och eventuella andra avgifter som löpande fastställs av staten. Priserna gäller tills vidare och tills dess någon ändring sker.

4. Upprättande av avtalet

Du måste vara 18 år gammal för att kunna handla hos oss. Du kan inte göra beställningar om du är under 18 år. Om du är under 18 år så måste en förmyndare beställa å dina vägnar.

Avtalet anses vara bindande för bägge parter när Köparen har skickat sin beställning till säljaren.

När vi mottar din första beställning så kommer vi skicka en orderbekräftelse till dig, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Spara bekräftelsen tills dess du har tagit emot varan.

Provpaketet är ett introduktionserbjudande som inte får utnyttjas på ett otillåtet sätt, eftersom det är tänkt som ett erbjudande till nya kunder.

5. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidpunkt då den skickades från Säljaren till Köparen.

Köparen betalar för produkterna via faktura, som utfärdas vid varans försändelse. Betalningsfristen framgår på fakturan och är 21 dagar från fakturadatum.

6. Prenumerationsvillkor

Vid beställningen ingår Köparen ett avtal om abonnemanget för önskad produkt, till det pris och de leveransintervall som angivits vid beställningen. Köparen kan pausa, ändra och säga upp avtalet via Selgers kundservice, när som helst, dock senast 14 dagar före nästa leverans. Senaste ändringsdatum hittar du på din faktura. Du kan kontakta vår kundtjänst för att säga upp ditt abonnemang. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida, på din faktura och högst upp i våra köpvillkor.

 Det finns inga köpskyldigheter kopplade till prenumerationen. Om du vill returnera en oöppnad produkt är du välkommen att göra det.

7. Leverans

Leveransen äger rum när Köparen, eller dennes representant, mottar varan.

Leveransen görs av PostNord som normalt levererar produkterna inom 3-8 dagar från beställningsdatumet.

Om leveransdatumet inte framgår av beställningsbekräftelsen så ska Säljaren leverera varan till Köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter kundens beställning. Varan ska levereras till den adress som Köparen angav vid beställningen. Om Nutrinor inte kan leverera Produkterna och detta beror på ett misstag gjort av köparen (t.ex. köparen har angett fel adress) kan Nutrinor, men är inte skyldig att, ordna omleverans av Produkterna.

8. Retur av prenumerationsvaror

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. 

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första försändelsen i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till Säljaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Säljarens kontaktuppgifter finner du i punkten 2 ovan. En ångerblankett skickas digitalt via e-post i samband med orderbekräftelsen. Ångerblankett kan också laddas ner direkt från Konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

9. Varans risk

Varans risk överförs till Köparen när denne, eller dennes representant, har erhållit varan i enlighet med punkt 6.

Läs informationsbroschyren och informationen på förpackningen noggrant beträffande dosering, etc.

10. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. 

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första försändelsen i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till Säljaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Säljarens kontaktuppgifter finner du i punkten 2 ovan. En ångerblankett skickas digitalt via e-post i samband med orderbekräftelsen. Ångerblankett kan också laddas ner direkt från Konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

11. Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer själva återbetalningen inte att kosta dig något.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

12. Defekta varor – Köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om varan är defekt ska Köparen inom rimlig tid efter det att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela Säljaren att han/hon vill reklamera varan. Köparen anses ha reklamerat varan inom rimlig tid om det sker inom 2 månader från dess att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts.

13. Konfliktlösning

Tvister i anslutning till avtalet mellan Säljaren och Köparen skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av Sveriges Domstoler.

14. Ansvarsbegränsningar

Nutrinor AS tar inte ansvar för felaktig användning av våra produkter. Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Integritetspolicy

Behandling och säkerhet runt personuppgifter i Nutrinor AS

När du som kund är i kontakt med oss behandlar Nutrinor AS personuppgiter om dig. Nutrinor AS ansvarig för behandlingen av angivna personuppgifter och vi behöver information som namn, adress, e-post och telefonnummer för att kunna administrera kundförhållandet. Informationen kommer att lagras så länge du är kund hos oss. När skyldig att bevara delar av informationen även efter att kundförhållandet upphör, till exempel är vi skyldiga att bevara några kategorier av information i samband med redovisning. Nedan hittar du information om vilka personuppgifter som vi hämtar in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlig och säkerhet runt personuppgifter.

Behandligsansvarlig för personuppgifterna vi behandlar är Nutrinor AS och verkställande direktör. Kontaktinformation till Nutrinor AS är:

Adress: Sågverksgatan 15, 65221 Karlstad

E-post: kundservice@nutrinor.se

Telefon: 0418 411 411

Org.nr: 502089-8762

Kontakta gärna oss om du har frågor angående behandling av personuppgifter. Vi hämtar in och använder dina personuppgifter till olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. När du uppger dina personuppgifter vid beställning används dessa för att hantera din specifika begäran. Vi använder även informationen till att kommunicera med dig, samt att anpassa vår tjänst. Vi kan kontakta dig via telefon, elektronisk kommunikation och brev om du inte gett oss besked om att du inte önskar bli kontaktad. Efter avslutat kundförhållande kommer vi fortsätta att bevara namn, adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik för att kontakta dig via telefon, elektronisk kommunikation eller adresserad post med erbjudande och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig om inte du har reserverat dig för detta hos TM-NIX och DM-NIX eller att du har meddelat oss om att du inte önskar bli kontaktad. 

Varför samlar vi in personuppgifter och vilka personuppgifter hämtar vi

Vi hämtar in följande personuppgifter till dom olika ändamål uppsatt nedan:

Etablering av kundförhållande (beställning av produkter) och administration av kundförhållande. I detta sammanhanget behandlas kontaktinformation, eventuellt identitetsdokumentation, betalningsinformation som personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress och IP-adress för beställningen samt köpshistorik. Behandlingen inträffar på bakgrund av GDPR artikel 6 (1) bokstav b behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund.

Lagring/förvaring av korrespondens i kundförhållandet. I detta avseende behandlas personuppgifter som är nödvändiga i relation till den aktuella saken. Behandlingen innträffar då vi kan vara lagligt engagerad till förvaring av informationen., samt av hänsyn till säkerheten, se punkt 7.

I detta avseende behandlas kontaktinformation och betalingsinformation. Behandlingen uppstår på bakgrund av GDPR artikel 6 (1) bokstav b behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund.

Utskickad marknadsföring, nyhetsblad och annan relevant information om våran verksamhet. I detta avseende behandlas namn och e-postadress. Behandlingen innträffar på bakgrund av samtycke från den som mottar marknadsföringen enligt marknadsföringslagen § 19.

Information om potentiella kunder. I detta avseende behandlas kontaktinformation. Behandlingen innträffar på bakgrund av GDPR artikel 6 (1) bokstav f. Vi tolkar det som at behandlingen är nödvändig för att kunna skydda kommersiella hänsyn i våran verksamhet.

Säkerhet. I detta avseende behandlas logg på server, avslöjande, eventuell korrespondans, förklaring och uppföljning av säkerhetshändelser. Behandlingen inträffar på bakgrund av GDPR artikel 6 (1) bokstav f. Vi tolkar det som att denna behandlingen är nödvänding för att skydda informationssäkerheten och förhindra oautoriserad utlämning av personuppgifter.

Bruk av informationskapslar (cookies) till statistik och nätsideutveckling. Vi mottar statistiker och data från Google Analytics och Facebook. Vi hänvisar till dessa företags användarvillkår för mer information. Vi mottager ej personuppgifter från dessa føretagen och förvarar eller behandlar ej dessa uppgifter.

Utlämning av personuppgifter till andra

Vi utlämnar eller överför inte dina personuppgifter till andra så vida det inte föreligger en rättslig bakgrund. Ett exempel på detta kan vara rättsligt åtagande som ålägger oss att utlämna informationen till offentliga organ.

Nutrinor AS använder sig av externa databehandlare för behandlig av personuppgifter. I liknande fall har vi tecknat avtal för att skydda informationssäkerheten i alla delar av behandlingen. Idag använder vi oss av följande databehandlare:

Direct House Arendal AS, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norge. Direct House sköter vår kundservice och administrerar transporter. Både utgående og ingående.

PS Finance Group, Box 8820, 402 71 Göteborg. PS Finance sköter vår fakturaadministration, krav och inkassotjänster.

All behandling av personuppgifter som vi inhämtar inträffar innanför EU/EØS- området.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det förmål uppgiftene är inhämtade för.

Det betyder till exempel att personuppgifter som vi behandlar på bakgrund av ditt samtycke raderas, dersom du drar tilbaka ditt samtycke. Pesonuppgifter som vi behandlar för att inngå ett avtal med dig raderas när avtalet är uppfyllt och alla plikter i avtalsförhållandet är uppfyllda. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla en rättslig förpliktelse från myndigheter raderas när rättslig grund avgör det.

Dette gäller till exempel bokföring- och redovisningsregler.

I tabellen under finns en översikt över hur länge vi behandlar personuppgifter för de olika ändamål:

Ändamål

Lagringstid

Kunduppgifter

Så länge kundrelationen varar och upp till 10 år efter avslutat kundrelation.

Lagring/förvaring av särskilda Dokument relaterat till kundrelationen

Så länge kundrelationen varar.

Faktureringsinformation

Upp till 5 år efter utloppet av det redovisningsåret faktureringen gäller

Information om potentiella kunder

Upp till 6 månader

Säkerhetslogg

Upp till 1 år

Säkerhetskopior(backup)

Upp till 3 år

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt till att kräva tillgång, rättning eller radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt till av kräva begränsad behandling och med vissa villkår rikta invändningar mot behandlingen. Du kan läsa mer om dessa rättigheter på Datainspektionenes hemsidor datainspektionen.se

Ta kontakt med Nutrinor AS på e-post eller telefon vid bruk av rättigheter. Vi svarar på din förfrågan så fort som möjligt och senast innom 30 dagar. Vi vill be dig bekräfta din identitet eller att ge ytterligare information innan vi låter dig använda rättigheterna. Detta gör vi för att förhidra att andra utger sig för att vara dig och att det endast är du som får tillgång på personuppgifterna.

Du kan när som helst ta tilbaka ditt samtycke för behandlig av personuppgifter hos oss. Detta gör du enklast genom att avregistrera dig i medföljande schema i nyhetsbladet. Du kan även ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

Klagomål

Skulle du mena att vår behandling av personuppgifter inte stämmer överens med det vi har beskrivit eller att vi på något vis bryter med sekretesslagen så kan du klaga till Datainspektionen. Hur du tar kontakt med Datainspektionen hittar du på deras hemsida.

Datainspektionen.se

Ändringar

Skulle det skje ändringar i våra rutiner/tjänster eller i förordningarna kring behandling av personuppgifter, vill detta kunna medföra förändringar i uppförd information. Dersom vi har dina personuppgifter registrerade vill du bli informerad om dessa ändringar. Uppdaterad information är alltid tillgänglig på våran hemsida.